понедељак, 7. новембар 2022.

ЧАЈ У 8 - КОНЦЕРТ "СРБИЈА НАС СПАЈА"

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "БРАНА ЦРНЧЕВИЋ" РУМА
велики хол
среда 9. новембар 2022. у 20 часова
улаз слoбодан

ЧАЈ У 8
"СРБИЈА НАС СПАЈА"
Концерт соло песама за глас и клавир
Агота Виткаи - Кучера (сопран) и Јелена Симоновић - Ковачевић (клавир)


Музичко наслеђе Србије пружа изузетно разноврсне могућности за уметничка страживања, нарочито она која у свом фокусу имају и говорне или певане језике на којима су истакнути представници нашег народа, али и припадници националних мањина, поносно годинама стварали.Управо такво уметничко истраживање су спровелеАгота Виткаи-Кучера и Јелена Симоновић-Ковачевић, састављајући концертни програм од дела писаних на српском, али и језицима националних мањина, које живе у нашој земљи. Ове уметнице су својим истраживањем обухватиле корпус остварења у опсегу од раног 19. века и настанка српске музике са активностима Јосифа Шлезингера, преко периода сазревања, оличеном у делима Јосифа Маринковића и Стевана Стојановића Мокрањца, односно Ђорђа Енескуа и Микулаша Шнајдер-Трнавског, те узбудљивих међуратних година пуних музичких изненађења које представљају Петар Коњовић, Милоје Милојевић, Марко Тајчевић, Панчо Владигеров, Ђула Виткаи и Пал Абрахам, све до стваралаштва великана савремене музике као што су Рудолф Бручи, Иван Ковач, Манос Хадзидакис, Тодор Скаловски, Ерне Кираљ, Славко Шуклар и Зоран Мулић.

Нема коментара:

Постави коментар